karmaṭha

project BarterTown

I developed a 'human computation' game to facilitate the collection of a data corpus of humans performing various gestures. The game was created using the Unity 4.6 game engine and uses a Microsoft Kinect for Windows v2 for interaction and gesture capturing.

It was tested during an experiment in 2015 with 36 voluntary participants. They each performed four gestures referring to different shapes, after which they had to validate existing gesture performances (demonstrated through a virtual agent). During the validation, participants could choose between four different shapes (one of which was the actual referent shape, i.e. ground truth) or choose "I don't know". The results were used in a paper.

Technologies: Unity3D, C#, Kinect for Windows
Project URL: http://mediatechnology.leiden.edu/openaccess/bartertown

Ik ontwikkelde een zgn. 'human computation game' voor het verzamelen van een databank van menselijke gebaren. De game is gemaakt in Unity 4.6 en gebruikt een Microsfot Kinect for Windows v2 voor de interactie en gebarenopname.

Het experiment vond plaats in 2015 met 36 vrijwilligers. Iedere deelnemer voerde vier gebaren uit, verwijzend naar verschillende vormen. Daarna werden de gebaren van eerdere deelnemers gevalideerd dankzij uitbeelding via een virtuele agent. Tijdens deze validatie konden deelnemers kiezen tussen vier verschillende vormen (waarvan een de referent vorm was) of de optie 'Ik weet het niet'. De resultaten zijn verwerkt in een een paper.

Technologie: Unity3D, C#, Kinect for Windows
Project URL: http://mediatechnology.leiden.edu/openaccess/bartertown

Back to home